Odcinek 18 (2.3): Kiedy zaryczy lew

 

 

Trzeci odcinek drugiego sezonu jest oprszony z?otem: mieni si? gwiazdami ?yj?cymi w technikolorowym ?wiecie, w ktrych problemy mo?na zaczarowa? piosenk?. To odcinek legendarny, bo o legendzie opowiadaj?cy i dla ka?dego mi?o?nika i ka?dej mi?o?niczki musicalu b?dzie dzia?a? koj?co, bo mowa o bezpiecznej przestrzeni gatunkowej rozkoszy. Szanowne Osoby, dzi? rozmawiamy o Z?otej Erze Musicalu MGM tym czasie, gdy w Hollywood tryska?a energia, a kreatywno?? osi?ga?a swoje wy?yny. Wyznaczy?y?my nawet list? 10 musicali MGM-u (plus/minus), ktre maj? na celu zmapowanie studia i pokazanie jego r?norodnego oblicza. Zastanawiamy si? tak?e nad tym, sk?d te rozd?te, l?ni?ce glamourem i uwodz?ce feeri? barw musicale (barokowy opis celowy) czerpi? swj niezaprzeczalny urok. Zapnijcie pasy, bo zaraz zaryczy lew. Go?cini? specjaln? odcinka jest Patrycja W?odek wyk?adowczyni Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i autorka ksi??ki Kres niewinno?ci. Era Eisenhowera w ameryka?skich filmach i serialach – pomi?dzy reprezentacj?, nostalgi? a krytycznym retro.

 

foto: ok?adka DVD filmu To jest rozrywka!.

 

Wszystkie piosenki omawiane w podca?cie “Wtem, piosenka” znajdziecie na naszych playlistach na Spotify i Youtube.

 

 

Lektury:

 • Jeanine Basinger, The Movie Musical, New York, 2019.
 • Ken Bloom, Hollywood Musicals. The 101 Greatest Song-and-Dance Movies of All Time, New York 2010.
 • Steven Cohan, Incongruous Entertainment. Camp, Cultural Value, and the MGM Musical, DurhamLondon 2005.
 • Bernerd F. Dick, That Was Entertainment. The Golden Age of MGM Musical, Mississippi Jacoson, 2018.
 • Jim Hillier, Douglas Pye, BFI Screen Guide: 100 Film Musicals, London 2011.
 • Matthew Tinkcom, Working Like a Homosexual: Camp Visual Codes and the Labor of Gay Subjects in the MGM Freed Unit, [w:], Hollywood Musical. The Film Reader, ed. S. Cohan, London New York 2002.

Polecamy te? serdecznie dwa dokumenty po?wi?cone wspania?o?ci MGM-u: MGM: When the Lion Roars (TV Miniseries) i trylogi? To jest rozrywka! (ang. Thats Entertainment!).

Linki do klipw na YT, o ktrych wspominamy:

Wtem, piosenka prowadz?:

 • Patrycja Mucha
 • Katarzyna Czajka-Kominiarczuk

Linki:

 • Napisz do nas na: wtempiosenka@gmail.com
 • S?uchaj nas na Spotify
 • Subskrybuj nasz kana? na YT
 • Polub nasz fanpage na Facebooku

Odcinek 18 (2.3): Kiedy zaryczy lew

 
 
00:00 / 01:07:45
 
1X