Odcinek 15: A Spoonful of Sugar

 

Ostatni odcinek przed wakacyjn? przerw? postanowi?y?my po?wi?ci? filmowi, ktry jednocze?nie dzieli kinomanw na zgorzknia?ych (to Patrycja) i pe?nych ciep?a (to Kasia) i ??czy ich w fascynacji nie mo?na mie? w?tpliwo?ci, ?e D?wi?ki Muzyki Roberta Wisea, z muzyk? Rodgersa i Hammersteina to film wyj?tkowy: jedni powiedz? s?o? w sk?adzie porcelany, inni ?ab?dzi ?piew musicalu. I wszyscy b?d? mieli racj?. Tym razem po?wi?camy ca?y odcinek jednemu filmowi, wi?c s? zarwno zachwyty nad Christopherem Plummerem, jak i wyimki z XX-wiecznej historii Austrii. Opowiadamy o Hollywood, kinie niezale?nym, produkcji no, po prostu o wszystkim. Zapraszamy do dzielenia si? w komentarzach wra?eniami zarwno z tego odcinka, jak i ca?ego sezonu uwagi i propozycje mile widziane: wszystko skrz?tnie odnotujemy. Tymczasem, cytuj?c gromadk? von Trappw mwimy So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye! Widzimy si? w drugim sezonie!

 

 

 

Wszystkie piosenki omawiane w podca?cie “Wtem, piosenka” znajdziecie na naszych playlistach na Spotify i Youtube.

 

Lektury:

  • Richard Dyer, The Sound of Music, [w:] Only Entertainment, London New York, 2002.
  • Caryl Flinn, The Sound of Music, London 2015.
  • Jim Hillier & Douglas Pye, BFI Screen Guide: 100 Film Musicals, Basingstoke New York 2011.
  • Pauline Kael, The Sound of, [w:] Kiss Kiss Bang Bang, New York London, 2016.
  • Anthony Lane, The Maria Problem, [w:] The New Yorker
  • Micha? Oleszczyk, Reation Shot: D?wi?ki muzyki, [w:] FWM

 

A tu jeszcze cytat z Pauline Kael, ktry Patrycja przywo?a?a z nie ma?? satysfakcj?: A co stoi w centrum tego pieni??nego fenomenu? Julie Andrews, o czystym, zadbanym wygl?dzie i niezachwianej postawie; dziewczyna bezpretensjonalna i radosna, ktra ze wszystkiego wychodzi ca?o; dziewczyna, ktra jest tak bezsprzecznie dobra, ?e nosi t? dobro? jak tarcz?. Idealna, pe?na werwy uczennica, urocza ch?opczyca, pyskate ?rebi?. Bezp?ciowa, nieludzko szcz??liwa, l?ni?ca panna, o umy?le tak czystym i dobrze wyszczotkowanym jak jej z?by. Czym ona jest? Po prostu idealn? bohaterk? dla najlepszego z mo?liwych ?wiatw. A D?wi?ki muzyki udaj?, ?e w takim w?a?nie ?yjemy.

Pauline Kael, The Sound of, [w:] Kiss Kiss Bang Bang, New York London, 2016.

Gdzie obejrze??

Wtem, piosenka prowadz?:

Linki:

Odcinek 15: A Spoonful of Sugar

 
 
00:00 / 1:09:13
 
1X