Odcinek 13: High schools never over

 

 

W trzynastym odcinku wracamy my?l? i sercem do formacyjnego okresu w ?yciu ka?dego ameryka?skiego nastolatka ostatnia klasa liceum to czas wa?nych decyzji, wielkich po?egna? i zabawy jakby jutra mia?o nie by?. S?odko-kwa?n? wisienk? na torcie licealnych dram jest jest s?ynny bal maturalny, podczas ktrego dziej? si? rzeczy wielkie i o niebagatelnym znaczeniu i w?a?nie dlatego omawiamy Bal Ryana Murphyego i Grease Randala Kleisera. Poniewa? za? w duchu ka?dy i ka?da z nas jest nastolatkiem lub nastolatk?, anga?ujemy si? w opowie?? by? mo?e troch? zbyt mocno, ale dzi?ki temu mo?emy doceni? urok brylantyny i ckliwe piosenki, a tak?e rozda? karniaki za zbyt du?e wymagania wobec m?odych ludzi. Z mi?o?ci do high schoolu prezentujemy najd?u?szy jak dot?d odcinek pierwszego sezonu podcastu.

 

Lektury:

 

Wszystkie piosenki omawiane w podca?cie “Wtem, piosenka” znajdziecie na naszych playlistach na Spotify i Youtube.

Gdzie obejrze?:

Wtem, piosenka prowadz?:

Linki:

Odcinek 13: High schools never over

 
 
00:00 / 1:19:08
 
1X