Odcinek 11: Zata?czysz ze mn? jeden raz

 

 

W nowym roku wracamy do Was z odcinkiem specjalnym, po?wi?conym musicalowym sekwencjom w niemusicalowych filmach przygotujcie notesy, bo zarzucimy Was tytu?ami, w ktrych musical odwraca filmowej rzeki bieg, celebruje zwyrolskie pomys?y i wie?czy mi?osne uniesienia! Tym razem uda?o nam si? uzyska? wyj?tkowe flow: strasznie si? st?skni?y?my za nagrywaniem! Zastanawiamy si? wsplnie czym r?ni si? musicalowa sekwencja od musicalu jako takiego, w jakich filmach najcz??ciej si? pojawia, co umo?liwia twrcom i twrczyniom i kiedy ?wiat najlepiej daje si? umusicalowi?. A poza tym wspominamy o Backstreet Boys i ju? sam ten fakt powinien by? wystarczaj?cy, ?eby klikn?? *play*. Kropk? nad i niech b?dzie informacja, ?e obficie rozp?ywamy si? nad Channingiem Tatumem jako marynarzem, bo wreszcie kto? da? nam ku temu legitny powd, a s? to niejacy bracia Coenowie.

 

Wszystkie piosenki omawiane w podca?cie “Wtem, piosenka” znajdziecie na naszych playlistach na Spotify i Youtube.

 

Lektury:

  • Steve Cohan, Feminizing the Song-and-Dance Man. Fred Astaire and the Spectacle of Masculinity in the Hollywood Musical, [w:] Hollywood Musicals, The Film Reader, red. S. Cohan, London New York 2002.
  • L. Mulvey, Przyjemno?? wzrokowa a kino narracyjne, t?um. J. Mach, [w:] L. Mulvey, Do utraty wzroku. Wybr tekstw, red. K. Kuc, L. Thompson, Krakw Warszawa 2010.

Gdzie obejrze?:

Zapraszamy Was na nasz? playlist? na Youtube, gdzie znajdziecie komplet scen, o ktrych mwimy w podca?cie!

Wtem, piosenka prowadz?:

Linki:

Odcinek 11: Zata?czysz ze mn? jeden raz

 
 
00:00 / 48:24
 
1X